Wil je ook imkeren met de inheemse honingbij?

'Het Conservatoire' gaat je hierbij helpen!

In een Conservatoire geniet de inheemse honingbij bescherming tegen bedreigingen van buitenaf, zoals tegen hybridisatie en buitenlandse ziekten en kwalen.

De imkers imkeren in een ‘Conservatoire’ alleen met de inheemse honingbij.

Een conservatoire brengt meer evenwicht in ons ecosysteem doordat de inheemse honingbij aangepast is aan ons klimaat en een vitaal ras is. Door de conservatoires neemt ook de biodiversiteit toe en daardoor  de gezonheid van mens en dier.

Imkeren doe je op je eigen manier,  volgens de NBV methode, of door natuurlijk imkeren of door BD imkeren. Het Conservatoire helpt je aan het verkrijgen van de inheemse (zwarte) honingbij.

Het werkt simpel;

Maak bekend  dat jou bijenplaats, bijvoorbeeld, een bijenstal, boerderij, gehucht, landgoed, bos, golfbaan of elke andere locatie,  voortaan uit eigen beweging een Conservatoire van de inheemse honingbij (AMM)  is. geworden.

Doe dat in een mail gericht aan:  voorzitter@conservatoire.nl

Wat doet de Stichting het Conservatoire dan terug voor je beschermingsgebied en je ‘natuurherstel’?

  • het helpt je met genetisch zuiver AMM teeltmateriaal, zodat je inheemse honingbijen tot je beschikking krijgt
  • verstrekken van communicatiemateriaal zoals borden (A4, A5) om het conservatoire aan te duiden
  • stickers om op het deksel van je honingpotten te plakken als keurmerk van biodiversiteits behoud en zuivere inheemse honing te duiden
  • je krijgt toegang tot workshops over actuele onderwerpen 
  • De website steunt de promotie an de conservering van de inheemse honingbij
  • het Conservatoire werkt samen met Nationale en Internationale organisaties met dezelfde doelstellingen
  • evt.  een door “Het Conservatoire” erkend diploma ‘basiscursus imkeren met de inheemse honingbij’. Ook gaan wij een cursus “Darrenteelt” met de inheemse honingbij voorbereiden. In deze cursus werken we met moderne genetische inzichten, Kunstmatige Inseminatie en met een eigen bevruchtingsstation in de zee.
Categories: Uncategorized