Start van Het Conservatoire

PERSBERICHT

DE TERUGKEER VAN DE INHEEMSE ZWARTE HONINGBIJ IN HET NASSAUBOS

Op maandag 6 juni 2022, 2e Pinkersterdag, zal in het eeuwenoude Sint Annabos te Bavel de openingsceremonie plaatsvinden van Het Conservatoire. Deze organisatie is dit jaar door een aantal enthousiaste imkers opgericht en zal in dit Nassaubos starten met het terugbrengen (‘rewilding’) van de (bijna uitgestorven) inheemse zwarte honingbij. Deze soort honingbijen was eeuwenlang dominant in Noord-West-Europa, maar is helaas grotendeels door menselijk ingrijpen verdwenen. De belangstelling voor deze bijensoort is de afgelopen jaren toegenomen. Bijen staan erom bekend dat ze honing produceren, maar ze zijn natuurlijk ook onmisbaar voor de fruitteelt (bestuiving van gewassen). Bijen hebben het echter moeilijk: er sterven veel bijen en een groot aantal soorten is in het voortbestaan bedreigd. Bijensterfte komt door te weinig aanbod van bloemen, gebruik van bestrijdingsmiddelen, ziektes en parasieten. De inheemse zwarte honingbij is zachtaardig – dus steekt minder snel – , is beter aangepast aan het Nederlandse klimaat en is beter resistent tegen ziekten en parasieten waardoor ze uitermate geschikt is voor duurzame imkerij.

De openingsceremonie zal plaatsvinden in Nassaustijl. En dat heeft een reden. De bijenteelt en de Oranje-Nassaus zijn in het Sint Annabos al eeuwenlang nauw met elkaar verbonden. Dit bos is aangelegd door de Nassaus en is genoemd naar Anna van Buren, de eerste echtgenote van Willem van Oranje-Nassau. Het werd voor het eerst genoemd in 1570. Er bevonden zich zogenaamde ‘woeste gronden’: bossen, heide en moerassen. Dit was de plaats waar de wilde honingbijen in de holen in de bomen gemaakt door zwarte spechten hun huisvesting vonden. Alle boerderijen in het Sint Annabos hadden ‘een bituyn’: een bijentuin waar de korven onder een afdak stonden opgesteld.

In dit mooie Sint Annabos gaat Het Conservatoire op 6 juni om 10.00 uur in een korte ceremonie de inheemse zwarte honingbij weer een plaats geven. Adres: Leeuwerik 13 te Bavel. Let op: deze locatie is alleen per fiets bereikbaar. Producten van de bijenboerderij uit Strijbeek zoals honing en bijenwas zijn ter plaatse te verkrijgen. De aanwezige imkers kunnen u informeren over de inheemse zwarte honingbij. Zie ook de website www.hetconservatoire.nl

Het natuurherstel in het St Annabos is gestart