Het Conservatoire start met het natuurherstel van de inheemse zwarte honingbij in Bavel

Het eeuwenoude Ulvenhoutse Bos ten zuiden van Breda omvat 729 ha. Tot dit gebied horen ook het Sint-Annabos, het Voorbos, het Nieuwbos, het Prinsenbos en het Chaamsebos. In het door de Prinsen van Oranje in de 16e eeuw aangelegde Sint-Annabos, worden twee ‘startvolken’ met inheemse zwarte bijen uitgezet. Deze startvolken zijn tolerant met de varroamijt en zijn DNA getest op hun zuiverheid. De volken worden gehuisvest in door de mens gemaakte huisvesting. Dit doen we om de latere nakomelingen van het volk wetenschappelijk te kunnen monitoren op hun gezondheid en op hun zuiverheid wat afstamming betreft. De bijenvolken worden niet gebruikt voor menselijke doeleinden, zoals honing- of propolisopbrengst.

In deze boom (ergens in Frankrijk)is een  kast bevestigd om de inheemse zwarte honingbij te rewilden. De bijenkast is gemaakt door Custos Apium uit Saint-Michel-de-Veisse in Frankrijk.

Deze wilde bijenkast (van Custos Apium) is bij Marjan Vos in Pionsat (Frankrijk)  geplaatst met behulp van een  Crowdfundingsactie. Een mooi initiatief voor de rewilding  van de honingbij !

In Bavel worden inheemse zwarte honingbijen  geplaatst in een perceel van het Sint-Anna  Bos dat zich in privaateigendom bevindt. Een andere locatie is op de Leeuwerik , terwijl tussen beide locaties zich een aantal darrenvolken bevinden met geselecteerde inheemse zwarte darren. In Het Conservatoire (3 kilometer) zal in overleg met betrokken imkers geprobeerd worden om zoveel mogelijk volken te plaatsen met inheemse zwarte darren. Jonge maagdelijke koninginnen worden dan optimaal met zuivere zwarte honingbijen bevrucht.

Het Conservatoire in Bavel  met als middelpunt  Woestenberg in het Ulvenhoutse Bos.