The Native Irish Honey Bee Society (NIHBS)

In 1991 begonnen 4 imkers met de Galtee Bee Breeding Group  (GBBG) als voorloper van de NIHBS.  De bedoeling is om de conservatie en verbetering van de inheemse honingbij te bevorderen.

De GBBG heeft voor de ‘Conservatoires’ in Ierland het concept van Dún Aonghasa uitgewerkt.

Dún Aonghasa is een prehistorisch Keltisch heuvelfort van ongeveer 1.000 jaar voor christus. Het fort ligt hoog op de kliffen van de Aran-eilanden voor de west kust van Ierland.

De Galtee Bee Breeding Group heeft de Conservatoires naar analogie van Dún Aonghasa gedefinieërd  als een binnenste linie van 2 miles en volgende van 4 miles en nog een laatste cirkel van 6 miles.

De NIHBS  is een actieve vereniging en telt volgens haar brochure een achttal doelstellingen.

  1. De doelstelling die voorop staat is het realiseren van ‘Conservation Area’s’ om de A.M.M.te behouden. De NIHBS heeft sinds kort in de persoon van John Greenaway, een ‘Conservation Area Officer’. Het aantal ‘Conservation Areas’ heeft het aantal van 140 bereikt.
  2. De Ierse vereniging zoekt imkers die bereid zijn op teeltgroepjes voor de AMM op te zetten.
  3. Ze adviseert imkeers over de AMM
  4. Ze verzorgt digitale communicatie
  5. Ze geeft waar het mogelijk is voorlichting
  6. Ze organiseert informatieverschaffing aan allerlei evenementen en lokale initiatieven
  7. Ze werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek
  8. Ze werkt samen met andere organisaties, ook internationaal die hetzelfde doel hebben.
voor meer informatie https://nihbs.org en The Native Irish Honey Bee, Apis Mellifera Mellifera. (NIHBS 2021) ISBN 978-1-5272-9201-7r

Professor Grace McCormack van de University of Galway geeft in de video een college tijdens de 2022 National Honey Show over wat we van ‘wilde’ honingbijen kunnen leren.

Ierland kent momenteel 140 Conservation Areas van de zwarte honingbij

In Ierland wordt hard gewerkt en gestudeerd aan het behoud en de conservatie van de Apis Mellifera Mellifera.

Onderstaande link en video zijn daar enkele voorbeelden van;

Bovenstaande link is een artikel dat gebruik maakt van DNA onderzoek. De titel van het artikel luidt: “A significant pure population of the dark European honey bee (Apis Mellifera Mellifera) remains in Ireand’.

De conclusie is onder andere dat er 34 verschillende haplotypes zijn ontdekt, waarvan 20% te herleiden is tot de Nederlandse variant. Voorts is de Ierse honingbij populatie ‘ genetisch divers’ en voor 97.8% zuiver. AMM.

De onderstaande toelichting in de Youtube is  gegeven door Phd studente Alexandra Valentine van het Galway Honey Bee Research Centre . Ze maakt gebruik van de de morfologie zoals beschreven door Prof. Friedrich Ruttner.  De beschrijving van  de AMM is met behulp van “Deep Wings ©”.

Dit recent ontwikkeld software pakket is een vorm van ‘artificial intelligence’, dat geautomiseerde identificatie van vleugelafbeeldingen mogelijk maakt.

Categories: Uncategorized