Conservatoires in Frankrijk

Voorzitter/oprichter;

Lionel Garnery, 

Université de Versailles Saint-Quentin

(Bron: fedcan.org)

Fédération européenne des Conservatoires de l’abeille noire.

Deze federatie is opgericht in 2015 om de AMM te behouden omdat de inheemse honingbij door hybridisatie dreigt te verdwijnen.

Fedcan  faciliteert de uitwisseling van informatie tussen de verschillende conservatoria. Tien conservatotia , POLLINIS  en Lionel Garnery hebben de Fedcan opgericht om gezamenlijk de Apis Mellifera Mellifera te verdedigen.  

De Fedcan conservatoires zijn gevormd door een kernzone met een straal van 3 km. Binnen deze zone probeert men, op vrijwillige basis, te imkeren met Apis Mellifera Mellifera. Buiten de kernzone tracht een conservatoire nog een bufferzone van 7 km rondom de kernzone te realiseren.

Momenteel zijn er in Frankrijk ongeveer 40 Conservatoires van de zwarte inheemse honingbij actief.

ÎLe de Groix

De vereniging is opgericht in 2008 en bevat 100% zuivere zwarte bijen. Er zijn ongeveer 20 imkers actief op het eiland die imkeren met de AMM.. Import van honingbijen is niet toegestaan op het eiland.

Belle île en Mer

Op het eiland is het sinds 1985 verboden om andere ondersoorten van de Apis Mellifera te importeren.Er zijn 40 imkers actief op Belle-Ile. De honingbijen op het eiland zijn 100% zuivere AMM.

Auvergne

Het gebied van de CANEC komt overeen met het Combrailles plateau op de flanken van het Centraal Massief. 

Hetconservatoire.nl heeft in dit gebied een bijenstand

Het is een coulissen landschap met veel kleine imkers.

Orne (CETA de Orne)

Sinds 2002 is de CETA in Normandië al actief om de inheemse zwarte bij morfologisch op te sporen en vervolgens te behouden voor deze streek 

 

Île-de-France (Canif)

De vereniging CANIF (Conservatoire de l’Abeille Noire d’Île-de France) werd opgericht in 2009 door o.a. het initiatief van Lionel Garnery.

.Cévennes (Ruche tronc = holle boomstam)

Het conservatoire is een besloten vereniging met 80 voornamelijk wetenschappelijke leden.

Opgericht in 2008 om zowel de AMM te beschermen en het natuurherstel van deze bijen in holle bomen.

Ardèche (Boutières)

Men wil gezamenlijk met 15 verenigingen in het hart van de Ardèche een nieuwe weg inslaan; een weg naar een duurzame imkerij.

Savoie (CETA)

De CETA, het conservatoire van de Savoie, werkt aan het natuurherstel van de zwarte bergbij. Het is een vereniging van 150  bijenteelt opleiders, die via teeltprogramma’s de endemische honingbij  uit de Alpen, telen.

Pyreneeën (CEPAN)

Het conservatoire is een vereniging sinds 2013 en streeft naar het behoud en de conservatie van de zwarte honingbij in de Pyreneeën.